پیش‌بینی بازار سهام با استفاده از توییتر؟!

پیش‌بینی بازار سهام با استفاده از توییتر؟!
آیا واقعا می‌توان از توییت‌ها فهمید که بازار چطور رفتار خواهد کرد؟ در...